Postery

Zapraszamy do przesyłania posterów

Poster powinien mieć maksymalne wymiary 594 x 841 mm oraz powinien zostać przygotowany w orientacji pionowej.

Organizatorzy konferencji proponują następujące części składowe posteru: tytuł posteru, autor (autorzy) wraz z afiliacją, streszczenie, wprowadzenie teoretyczne, metodologia badań, wyniki badań, wnioski, podsumowanie, bibliografia.

Zgłoszenie posteru jest bezpłatne, należy tylko wnieść opłatę konferencyjną.

Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

biuro@fundacja-mindfulness.pl

Przyjmujemy zgłoszenia posterów do dnia 30 grudnia 2018 r.

Poster powinien mieć maksymalne wymiary 594 x 841 mm oraz powinien zostać przygotowany w orientacji pionowej.

Organizatorzy konferencji proponują następujące części składowe posteru: tytuł posteru, autor (autorzy) wraz z afiliacją, streszczenie, wprowadzenie teoretyczne, metodologia badań, wyniki badań, wnioski, podsumowanie, bibliografia.

Zgłoszenie posteru jest bezpłatne, należy tylko wnieść opłatę konferencyjną.

Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

biuro@fundacja-mindfulness.pl

Przyjmujemy zgłoszenia posterów do dnia 30 grudnia 2018 r.

Zaakceptowane postery:

Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT) w leczeniu epizodów depresji. Skuteczność i mechanizmy zmiany – wzrost uważności, współczucia wobec siebie oraz odwrócenie negatywnych tendencyjności poznawczych.

Poprawa objawów w zakresie lęku społecznego i depresyjności oraz wzrost współczucia do siebie i własnej wartości w wyniku terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) u osób lękliwych społecznie. Wyniki wstępne.

Aktywność mózgu podczas medytacji u osób medytujących po raz pierwszy.

Uważność a siła doznań stresu informacyjnego.

Uważność i wewnętrzna wolność w obozie koncentracyjnym – analiza doświadczenia Viktora Emila Frankla.

Neuronalne korelaty regulacji emocji w przebiegu depresji przed i po Terapii Poznawczej Opartej na Uważności – wstępne wyniki badań z wykorzystaniem fMRI.

Akceptacja – jak uczyć, żeby była skuteczna?