INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA MINDFULNESS

GDZIEKOLWIEK JESTEŚ, BĄDŹ.

Społeczny wymiar uważności.

13 Stycznia 2019
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Celem konferencji jest przybliżenie społecznego wymiaru uważności oraz zjawisk i interwencji z nią związanych, a także wspólna refleksja nad tym, czy i w jaki sposób możemy pogłębiać jej transformujący potencjał u nas w Polsce.

W tym kontekście wybór miejsca konferencji nie jest przypadkowy. Zależało nam bowiem na tym, aby odbyła się ona w Europejskim Centrum Solidarności, czyli miejscu które symbolizuje i obrazuje wartości etyczne i postępowanie leżące u źródeł tego niezwykłego ruchu społecznego w Polsce.

Te uniwersalne wartości etyczne i postępowanie są zarazem fundamentem praktyki uważności nawiązującego do jej kontemplatywnych korzeni i rozumianej w sposób pogłębiony w stosunku do dość uproszczonego i spopularyzowanego w mediach zjawiska określanego czasem jako Mc Mindfulness.
Wierzymy, że praktyka uważności ma potencjał zmiany; zmiany ku dobru wszystkich istot i mamy nadzieję, ze ta konferencja przyniesie nam wszystkim dobre owoce.

W imieniu organizatorów konferencji oraz Fundacji Rozwoju Mindfulness,

Paweł Holas

PROGRAM

8:30
Rejestracja uczestników.
9:15-9:30
Otwarcie konferencji. Medytacja wprowadzająca.
– Dr hab. Paweł Holas, Ewa Kochanowska
9:30-10:00
Rozwijanie Współczucia.
– Julia Wahl
10:00-10:30
Mindfulness, a może coś więcej? Społeczny wymiar uważności.

– Dr hab. Paweł Holas, Uniwersytet Warszawski

10:30-11:30
Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (MBCT): Z laboratorium w świat.
– Prof. Mark Williams, Oxford University

PRELEGENCI

prof. Mark Williams
Uniwersytet w Oxfordzie
dr Christina Surawy
Oxford Mindfulness Center
dr hab. Paweł Holas
Uniwersytet Warszawski
Stanisław Radoń
Uniwersytet Papieski w Krakowie

KONTAKT